Iron Qon
Iron Qon
Throne of Thunder
Total kills

5712
Wipes

4804
Avg duration

7 minutes
10 man Heroic DPS performance
25 man Heroic DPS performance
10 man Normal DPS performance
25 man Normal DPS performance
10 man Heroic Healer performance
25 man Heroic Healer performance
10 man Normal Normal Healer performance
25 man Normal Normal Healer performance
Recent raids
2 days ago
4 days ago
5 days ago
7 days ago
8 days ago
11 days ago
13 days ago
14 days ago
15 days ago
16 days ago
19 days ago