Primordius
Primordius
Throne of Thunder
Total kills

6260
Wipes

5050
Avg duration

5 minutes
10 man Heroic DPS performance
25 man Heroic DPS performance
10 man Normal DPS performance
25 man Normal DPS performance
10 man Heroic Healer performance
25 man Heroic Healer performance
10 man Normal Normal Healer performance
25 man Normal Normal Healer performance
Recent raids
2 hours ago
22 hours ago
yesterday
2 days ago
  • Primordius
    Yaheew
    Tuesday, 6 June 2023 18:56
    10 man Normal
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
7 days ago