Iron Qon
Iron Qon
Throne of Thunder
Total kills

983
wipes

1066
Avg duration

8 minutes
10 man Heroic DPS performance
25 man Heroic DPS performance
10 man Normal DPS performance
25 man Normal DPS performance
10 man Heroic Healer performance
25 man Heroic Healer performance
10 man Normal Healer performance
25 man Normal Healer performance
Recent logs
31 minutes ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
  • Iron Qon
    Synergy
    Tuesday, 21 May 2024 00:08
    10 man Normal
6 hours ago
7 hours ago
8 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
11 hours ago
17 hours ago
yesterday