Iron Qon
Iron Qon
Throne of Thunder
Total kills

5775
wipes

4836
Avg duration

7 minutes
10 man Heroic DPS performance
25 man Heroic DPS performance
10 man Normal DPS performance
25 man Normal DPS performance
10 man Heroic Healer performance
25 man Heroic Healer performance
10 man Normal Healer performance
25 man Normal Healer performance
Recent logs
yesterday
11 days ago
2 months ago
3 months ago
4 months ago
5 months ago
6 months ago